Io Fragmento as cicatrizes
Io Fragmento as cicatrizes

Poema que cita atrizes; cicatrizes e mal

Share